Đang xem từ khóa

phân chim

Cả phòng ngập ngụa phân chim vì sinh viên quên đóng cửa phòng ký túc xá lúc về nhà tránh dịch Nam sinh đã rất hốt hoảng khi phòng ký túc xá của mình trở nên vô cùng gớm ghiếc.
Chim bồ cầu 'cục súc' ị lên đầu nhà lập pháp khi ông đang thảo luận về vấn đề phân chim trong thành phố Không nghĩ ra ý tưởng nào tốt hơn để con người bỏ qua ý định đuổi chim bồ câu nên chú chim này đã ị luôn lên đầu nhà lập pháp để dằn mặt.
NASA phát hiện 1,5 triệu con cánh cụt Nam Cực sống tại quần đảo hẻo lánh trong 3000 năm Loài chim cánh cụt Adélie sống gần 3000 năm tại một quần đảo xa xôi hẻo lánh mới đây đã được phát hiện từ đống phân bừa bãi của chúng.