Đang xem từ khóa

vi sinh vật

Vì sao có người liên tục bị muỗi cắn, còn những người khác thì muỗi chẳng đoái hoài? Có bao giờ bạn phát hiện ra rằng, trong số người thân hoặc bạn bè mình, có người không bị muỗi cắn bao giờ và ngược lại? Rốt cuộc muỗi đã chọn mục tiêu như thế nào?
Trong cơ thể con người có bao nhiêu loài vi khuẩn và tổng trọng lượng của chúng là bao nhiêu? Trong cơ thể con người chúng ta, rốt cuộc có bao nhiêu vi khuẩn? Đây có phải luôn là ẩn số không?