Hài hước

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Treng
Nghề giáo đúng thật là chẳng dễ dàng tẹo nào.

Người ta thường hay nói: "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" quả không sai một tí nào. Dù ở nơi đâu hay trong bất cứ thời kỳ nào thì các cô cậu học sinh cũng có thể nghĩ ra đủ trò nghịch ngợm, tinh quái.

Sự tinh nghịch của các học sinh không ít lần khiến thầy cô bất ngờ và thở dài ngao ngán. Chính vì vậy, các giáo viên đã mở một "đại hội bóc phốt" để chia sẻ những thứ kỳ quặc mà họ đã tịch thu của học sinh.

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Những thứ 'kỳ cục kẹo' mà giáo viên tịch thu của học sinh

Nguồn bài: Tổng hợp