Cuộc sống

Bức ảnh 'Cậu bé tuyết' khiến cả thế giới đau lòng và câu chuyện cảm động đằng sau đó

Hạ Vũ