Cuộc sống

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Hạ Vũ Hà
Bộ tranh này sẽ mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quát về những sự kiện đã xảy ra trên thế giới vai năm gần đây.

The Happy Broadcast, tác giả của bộ tranh vừa đáng yêu vừa thú vị này lên tiếng nói về lý do thực hiện tác phẩm:

-"Tôi thực sự chán ngấy với tất cả các tin tức xấu ở khắp mọi nơi. Tôi không phải là một nhà báo hay một người có ảnh hưởng, nhưng tôi muốn sử dụng nghệ thuật của mình để truyền bá một số điều tích cực.

Tôi muốn tạo ra điều gì đó tích cực như một chất chống nọc độc bằng những lời hay ý đẹp tràn đầy sức sống trên phương tiện truyền thông...

Đó là lý do tôi thực hiện bộ tranh vẽ này!"

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Dành cho những ai đã chán ngấy scandal, đây là những tin vui đáng đọc nhất của năm 2018 (P1)

Nguồn bài: Bored Panda