Hài hước

[Series dài kỳ] SCP-_____-J

H.Khanh
Một cục đá kỳ qu...

SCP Foundation là một tổ chức bí mật được các chính phủ trên toàn cầu ủy thác để giam giữ và nghiên cứu các vật thể, thực thể, địa điểm, đối tượng và những hiện tượng bất chấp quy luật tự nhiên (gọi tắt là các SCP). Bạn có thể đọc thêm thông tin về SCP tại đây.

Phân loại: ____

untitled drawing by rainbowcrash1234 d5y5kt2

Thủ tục lưu trữ đặc biệt:

Ở trong một cái hộp, đâu đó trong phòng của người viết.

Miêu tả đối tượng:

[Series dài kỳ] SCP-_____-J

SCP-_____-J là một cục đá có khả năng làm cho bạn trì hoãn công việc đang làm.

Phụ lục:

Có vẻ như SCP-_____-J có khả năng ảnh hưởng tới não bộ.

Tôi sẽ viết tiếp bài này vào ngày mai - Tiến sĩ Vang.

Nguồn bài: SCP Wiki