Lịch sử

'Chuyện ấy' đã thay đổi thế nào theo dòng lịch sử?

Răng Đen
Tình dục là hoạt động giúp nhân loại duy trì nòi giống đã hình thành từ thuở sơ khai khi con người xuất hiện trên trái đất.

“Chuyện ấy” luôn là một đề tài hấp dẫn và khiến con người tìm hiểu cặn kẽ, khai phá để phục vụ cho nhu cầu thiết yếu về sinh sản, duy trì giống loài qua hàng nghìn năm lịch sử. Từ khi con người bắt đầu cuộc sống thì khái niệm về tình dục cũng hình thành từ đó và trải qua nhiều thay đổi theo nhận thức, hành vi của loài người trong từng giai đoạn phát triển, tiến hóa.

Dưới đây là lịch sử thú vị về tình dục qua các thời kỳ

Thời cổ đại

Thời trung cổ

Thế kỷ 17

Thế kỷ 19

Thế kỷ 20 đến nay

Đọc thêm: Loạt khám phá khảo cổ gây tranh cãi nhất lịch sử nhân loại

Nguồn bài: Ranker, Tổng hợp