Hài hước

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

An Hy
Bài viết đầy lời cà khịa cha mình, nhưng lại khắc họa bản chất tuyệt vời bình dị của con người ông

Sự ra đi của một người luôn đem lại rất nhiều các cảm xúc ngổn ngang và hỗn độn cho những ai hãy còn ở lại. Việc mất mát đôi khi là to lớn không thể kể xiết. Rất rất nhiều các cuộc đưa tiễn đều chứa đầy những hình ảnh than khóc, buồn rầu và thậm chí là day dứt mãi khôn nguôi. Có lẽ chính vì thế, bài cáo phó đôi khi lại là bài đọc đau xót vô cùng. Mà với một gia đình như nhà Heller, điều này hẳn đã đi ngược lại với truyền thống quý báu của họ, buộc lòng họ phải thay đổi chính khái niệm ấy.

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Ông Joseph A.Heller, Jr. là con trưởng của gia đình với 4 người anh em và là cha của 3 cô con gái. Tính cách nổi tiếng nhất ở ông là sự hài hước tuyệt vời, hay nói một cách rõ ràng hơn, Joseph là nhân vật chuyên chơi khăm có tiếng của gia đình. Chính ông đã truyền lại cho mọi người sự hài hước, những kỉ niệm khó quên và tính cách lạc quan vượt lên trên tất cả. Cả 3 người con của Joseph có thể khẳng định điều đó, khi mà giây phút ông ra đi mãi mãi, bọn họ không hề viết cáo phó đầy lời xót thương theo lẽ thông thường.

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
Họ tưởng bác sĩ còn đang nói về tính cách quái đản độc nhất của cha
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
Archie Bunker: nhân vật giả tưởng trong một seri sitcom nổi tiếng của Mỹ. Nhìn hình ảnh có thể khái quái được phần nào tính cách của nhân vật.
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
Benny Hill: diễn viên hài nổi tiếng. Và Joe đảm bảo 3 cô con gái có tính cách của 2 nhân vật đắc sắc này!
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
*Dawg Kecher: lái từ Dog Catcher - người bắt chó. Joe hay bắt chó lạc hoặc chó hoang về và tìm cho chúng mái nhà mới
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
Joe hay dành thời gian chơi cùng con gái
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi
Ông là khách hàng thường xuyên của những dịch vụ trang điểm, làm đẹp của chúng. Chúng có thể làm bất cứ cái gì chúng thích cũng được
Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Một số bình luận của dân mạng:

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Dân mạng cảm động với cáo phó hài hước con gái viết cho cha - là người tốt ắt sẽ được nhớ mãi

Nguồn bài: Boredpanda