Kinh dị

Máy chém sắt - Dụng cụ tra tấn khét tiếng nhất thời Trung Cổ liệu có tồn tại hay không?
Rợn người khi nghe chuyện tên sát nhân đồng tính giết hại trẻ em rồi phi tang xác bằng axit Bí mật kinh hoàng của chính phủ Mỹ đằng sau thí nghiệm phi nhân tính ở Tuskegee