Sách

Ngửi táo thối, khỏa thân,... và những thói quen 'lạ đời' của các văn hào nổi tiếng thế giới
Tác giả bộ manga huyền thoại 'Doraemon' và những tác phẩm đen tối, cực dị ít ai biết Những nỗi khổ chỉ hội mê đọc sách mới hiểu