Hài hước

Mang tiếng bikini nhưng chỉ dùng để 'sống ảo', cửa hàng khuyến cáo không nên mặc đi tắm
Pháp: In tờ rơi dán khắp bến tàu để spoil tập cuối của 'Game of Thrones' Không có tiền, mòng biển vẫn tự tin vào siêu thị trộm bánh mì