Voices

'Batman: White Knight' - Khi người hùng lại bị công chúng ghét bỏ
Satan và Lucifer - Coi vậy mà không giống nhau đâu! Quên 'To Do List' thần thánh đi, đến với 'Not To Do List' để quản lí công việc hiệu quả và khoa học hơn
Lostbird Tuyển dụng