Nghệ thuật

Con dốc cũ Đà Lạt được 'tái sinh' đẹp như xứ sở thần tiên nhờ bích họa
Tác phẩm nghệ thuật đương đại 'chuối dán tường' có giá lên đến 3,5 tỷ VNĐ 10 bức tranh nổi tiếng hàng đầu thế giới, không phải người mê hội hoạ cũng biết đến