Thiên nhiên

[Video] Lạnh người xem trứng gián nở thành con, thấm thía câu 'giết ngay trước khi chúng nó đẻ trứng'
Khoa học tuyên bố: Không phải loài người, ong mới là sinh vật sống quan trọng nhất trên Trái Đất Cá voi sát thủ giết chết cá voi lưng gù lại còn muốn chia phần cho con người