Sống “deep”

Người chồng của năm: Quỳ gối làm ghế cho vợ bầu ngồi trong khi chờ đợi
Tác phẩm nghệ thuật đương đại 'chuối dán tường' có giá lên đến 3,5 tỷ VNĐ 3 kiểu phụ nữ đàn ông thành đạt muốn hẹn hò