Sống “deep”

Ông lão 80 tuổi trở nên nổi tiếng nhờ những bức tranh vẽ bằng... Excel
Cách các 'trai hư' tán tỉnh phụ nữ: Sử dụng Hiệu ứng cầu treo và Hội chứng Stockholm Chán xuyên không đến hiện đại, các nhân vật của Disney 'rủ nhau' chu du vào những bức họa nổi tiếng