Game

Sợ bán gà chưa đủ giàu hay sao mà KFC còn cho phát hành cả game lãng mạn mới thế này?
Game mới của Nhật Bản khiến mọi người đặt ngàn dấu hỏi vì quá.... mất vệ sinh Microsoft sắp sửa cho ra mắt máy Xbox cầm tay?