Phim ảnh

Vì sao cách mô tả bệnh nhân tâm thần của 'Joker 2019' có thể dẫn đến hiểu lầm tai hại?
Vin Diesel sắp sửa trở thành siêu anh hùng trong 'Bloodshot' của nhà Sony 'Terminator: Dark Fate' 2019 được khen là hay nhất dòng phim Kẻ Hủy Diệt kể từ phần 2 'Judgement Day'