Phim ảnh

Góc tối hậu trường các phim kinh điển (Kỳ 1): Đạo diễn bắt diễn viên nam đi nhà chứa để ngăn ngừa đồng tính
Huỳnh Hiểu Minh - Doãn Chính đóng chính trong phim đam mỹ chuyển thể của Vu Chính Năm 2018 và những cú twist doanh thu đầy bất ngờ ở phòng vé
Lostbird Tuyển dụng